שחרורו של עיתונות "הגטו של ויניציא  -  העבר הקרוב״ צילום צג


Ponte del Ghetto Vecchio, Cannaregio 1190, Venezia   

tel +39 3408798327
www.thaumart.com

Set-up Magda Di Siena Studio

www.magdadisiena.com

Coordinator - רַכָּז
Francesco Trevisan Gheller, Coopculture

With the collaboration of - עם שיתוף הפעולה של

Campanotto Editore

Comitato 500 Anni del Ghetto di Venezia

CoopCulture

Fotoattualità

Colorpro srl

 

‬‬‬‬‬‬‬

 

אנגלית: פטר אלטושלר  wordsworthandco.com

תרגום לעברית: הרב אברהם דיין סגן ומ״מ רב ראשי בויניציאה 

© 2019 by VeniceDream. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now